רכישת מוצרים פיזיים באתר

ביצוע רכישה של מוצרים פיזיים באתר (להלן: “העסקה” או “הרכישה”) אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 

במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לצבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.

בעת ביצוע הרכישה תתבקש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלך נעשית בידיעה ובהסכמה לכך שהיא תשמש גם לצורך קבלת דיוור ישיר ודברי פרסומת מבעלת האתר. 

לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.

במקרים בהם בעלת האתר לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר ללקוח.

אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי. בעלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי או לשמור על היצע מוצרים קבוע. לתשומת ליבך, יתכן מצב שבו המלאי בחנות המקוונת טרם עודכן בהתאם למלאי הקיים בפועל, ומשכך לעיתים מוצרים המופיעים בחנות המקוונת למעשה אזלו מהמלאי הקיים בפועל.

בעלת האתר רשאית לקבוע רף מינימאלי של תשלום לביצוע רכישה ו/או להגביל את כמות היחידות מכל מוצר אשר ניתן לרכוש.

כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח ואופן התשלום.

התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר על פי יחידות, מע”מ ע”פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. 

בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות, הטבות או שימוש בקופונים מסוגים שונים. ההטבות המוקנות מהקופון יפורטו על גבי הקופון עצמו. בעלת האתר רשאית לאפשר, לשנות או להפסיק כל הטבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. 

המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום. 

זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלת האתר מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

התשלום באתר יתבצע במלואו מראש כתנאי להשלמת ההזמנה. התשלום יבוצע באחת מהדרכים הבאות:

באמצעות יישומון העברת תשלומים מסוג “PayBox” או “BIT”; או

באמצעות העברה בנקאית לפרטי החשבון שיימסרו על-ידי בעלת האתר; או 

באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט כרטיסי דיינרס ודיסקבר. 

במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר יובהר כי בעלת האתר לא מתחייבת לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.

השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור הגורם המעביר את התשלום על ביצוע החיוב, יהא זה חברת האשראי, הבנק וכיוצ”ב. במידה שלא יתקבל אישור כאמור העסקה תיחשב כמבוטלת. 

בסיום תהליך הרכישה באתר יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו חשבונית מס/קבלה המאשרת את ביצוע העסקה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 4 שלהלן.

בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.

למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את ההדפסה, אריזתו ושליחתו אל הלקוח, ולא כוללת פעולות הרכבה או טיפול במוצר לאחר הגעתו אל הלקוח. 

בעלת האתר עושה כמיטב יכולתה לטפל בהזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של מוצר הנמצא במלאי ואינו דורש התאמה אישית ללקוח הינו עד שני ימי עסקים לאחר יום השלמת ההזמנה באתר. 

במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים. 

במקרים של מוצרים שנדרש להתאימם למידות 70/100 ס”מ או 100/150 ס”מ באופן ספציפי לבקשת הלקוח, זמן הטיפול בהזמנה יהיה עד חמישה ימי עסקים לאחר יום השלמת ההזמנה באתר.

 

רכישת מוצרים דיגיטליים מוקלטים דרך האתר

ניתן לרכוש באתר מגוון קורסים מקוונים שהוקלטו מראש (להלן: “מוצר דיגיטלי”).

סעיפים 1.1-1.17 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על רכישות של מוצרים דיגיטליים דרך האתר.

לאחר ביצוע רכישה באמצעות האתר יישלח אליך קישור לתוכן הנרכש באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בתהליך הרכישה. הקישור יכלול שם משתמש וסיסמה שבאמצעותם ניתן יהיה לצפות בתוכן כולו במלואו בהתאם להעדפות הצפייה של הלקוח.

לאחר ביצוע רכישה באמצעות יישומני העברת כספים או בתשלום טלפוני הקישור לצפייה בתוכן של המוצר הדיגיטלי יישלח אליך בתוך שני ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה. 

אנא הקפד למלא את הפרטים בצורה מלאה ומדויקת. בעלת האתר לא יהיה אחראית לאי-קבלת התוכן בשל טעות שחלה בהזנת כתובת הדואר האלקטרוני על-ידי הלקוח.

המוצרים הדיגיטליים שנרכשו יהיו זמינים ללקוח באמצעות פרטי ההתחברות האישיים שלו ללא הגבלת זמן, אלא אם יוחלט על-ידי בעלת האתר להסיר את התכנים מהאתר, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה תישלח הודעה ללקוח ויינתן קישור חלופי לתכנים שנרכשו. 

לתשומת ליבך, בשום מצב לא יתאפשר לקבל החזר כספי לאחר רכישה של מוצרים דיגיטליים. זאת, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 לפיו אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר הניתן לשעתוק או העתקה.

הקישורים שנמסרו על-ידי בעלת האתר בתהליך הרכישה הינם לשימושו האישי של הלקוח שביצע את הרכישה ואין לעשות בהם כל שימוש אל מול צדדים שלישיים, בין אם העברת פרטי הקישור לצד שלישי לצורך שימוש אישי ובין אם העברת פרטי הקישור לצד שלישי לצורך שימוש מסחרי. 

בעלת האתר הינה בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על התכנים המוצעים למכירה. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהתוכן הנרכש ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.

 

אספקה ומשלוח של מוצרים פיזיים שהוזמנו באתר

אספקת מוצרים שנרכשו באתר תיעשה ליעדים המוגדרים אצל החברות המבצעות בפועל את המשלוח. הגדרת יעדים אלו אינה בשליטתה של בעלת האתר ובמקרה שהכתובת למשלוח אינה נמצאת ברשימת היעדים הנ”ל לא תהיה בעלת האתר חייבת לספק את המשלוח. 

אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר:

משלוח לכתובת המבוקשת על-ידי הלקוח באמצעות חברת שליחויות; או

משלוח באמצעות דואר רשום של חברת דואר ישראל; או

איסוף עצמי מבעלת האתר לפי פרטי יצירת הקשר המפורסמים באתר ובכפוף לתיאום מראש.

לתשומת ליבך, דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה ולמשקל החבילה.

במקרה של משלוח ליעד מחוץ לישראל, יחולו דמי משלוח גבוהים יותר בהתאם לחברת השליחויות וליעד החבילה. כל ההיטלים והמיסים, לרבות עלויות שחרור ממכס, ככל שיחולו, תושטנה על הלקוח ובאחריותו לוודא את מסירת החבילה בהתאם לחוקי הייבוא החלים במדינת היעד.

מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.

האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח, גם במקרה שבו הכתובת למשלוח שונה מהכתובת של המזמין. 

בעת מסירת המוצרים יתכן ותתבקש להציג תעודה מזהה על מנת לאמת את פרטי המשלוח או לאשר בחתימתך את קבלת המשלוח. לידיעתך, סירוב לשתף פעולה עם בקשות השליח עשוי להביא לאי-מסירת ההזמנה. במקרה כזה לא תהיה לבעלת האתר כל אחריות וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר, ויחולו הוראות סעיף 3.8 לעיל בדבר חיוב בדמי המשלוח החוזר.  

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעלת האתר בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח החוזר. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.

לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע”י בעלת האתר ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה כנגד בעלת האתר עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.

בעלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, סגר, הגבלות תנועה מקומיות או ארציות מכוח החלטת ממשלה או חקיקה, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע”פ הוראות חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

 

ביטול עסקה לרכישת מוצרים שנרכשו באתר

אם ברצונך לבטל עסקה לרכישת מוצרים פיזיים שהוזמנו באתר עליך להודיע על כך לבעלת האתר בהקדם באמצעות הדואר האלקטרוני, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע”י בעלת האתר. הודעה בעל-פה תגובה בהודעה בכתב והמועד הקובע לעניין חישוב תקופת הביטול יהיה מועד ההודעה בכתב לדואר האלקטרוני של בעלת האתר.

הזכות לביטול עסקה הינה זכותו של הלקוח שהזמין בלבד, גם אם המשלוח היה מיועד לנמען אחר.

הודעה על ביטול עסקה שנמסרה כאמור בסעיף 4.1 בטרם יצא המשלוח עם ההזמנה תזכה את הלקוח בהחזר כספי מלא, בניכוי דמי ביטול כמפורט בסעיף 4.9 להלן. בכל מקרה שבו ההזמנה כבר יצאה למשלוח יחולו הוראות סעיפים 4.6 ו-4.7 באשר לזכאות לקבלת החזר כספי בגין ביטול העסקה. 

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

באחריות הלקוח לבדוק את המוצר בהקדם עם קבלתו, ולהודיע לבעלת האתר על כל פגם או אי-התאמה במוצר.

ביטול עסקה עקב אי-התאמה או פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:

הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;

המוצר הוחזר לבעלת האתר בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;

הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.

ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:

המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;

הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;

למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי:

בגין ביטול עסקה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.

בגין ביטול עסקה של מוצר שמחירו אינו עולה על 50 ₪.

בגין מוצר שהוכן בהתאמה אישית או לפי הזמנה מיוחדת של הלקוח, לרבות במקרה של התאמת מידות למידות שאינן מופיעות בקטלוג. למען הסר ספק – הזמנת רקעים לצילום במידות 70/100 ס”מ ו/או 100/150 ס”מ מהווה התאמה אישית של המוצר ללקוח.

בגין מוצר דיגיטלי הניתן לשעתוק או להעתקה כאמור בפרק 2 למדיניות זו.

בהחזרה של מוצר ע”פ סעיפים 4.3 ו-4.7 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול. למען הסר ספק, ניכוי דמי ביטול כאמור ייעשה גם במקרה שבו ביטול העסקה נעשה טרם הגעת המוצר ללקוח.

האחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר, לרבות העלויות הכרוכות בכך, מוטלת על הלקוח.

החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאחר החזרת המוצר אל בעלת האתר. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל. 

בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 4.9 לעיל, רשאית בעלת האתר לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעלת האתר ע”י חברת האשראי.

באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש, הנך מתבקש ליצור קשר עם בעלת האתר ולבדוק את היתכנות ההחלפה.

הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.

 

אחריות על המוצרים הנמכרים באתר

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו הבדלי גוונים וטקסטורה בין נראות המוצרים על גבי צג אלקטרוני לבין נראותם במוצר עצמו.

בעלת האתר אינה מספקת אחריות למוצרים. 

בעלת האתר לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה ו/או שימוש במידע המופיע באתר.

בעלת האתר לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה. 

בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע”י הלקוח.